Tijdens één van onze KLS outreach dagen spoorde Dieter ons aan om ‘getuigen van Jezus’ te zijn, waar we ook gaan.

Hij deelde zijn eigen getuigenis van hoe God in zijn leven gewerkt heeft en doorheen wonderen en tekenen zijn leven getransformeerd heeft en hem anders heeft doen denken over wat God vandaag door mensenlevens heen wil doen.

Dieter sprak over de kracht van uitstappen in liefde en bidden voor mensen die God niet kennen, maar Hem wel nodig hebben. Aan de hand van Jezus’ voorbeeld in de bijbel toonde hij ons hoe we geroepen zijn als volgelingen om iedere dag te getuigen.

Daarna was het zoals gewoonlijk tijd om de theorie om te zetten in praktijk. Op een mooie zaterdag namiddag gingen we in groepjes naar Bokrijk, wandelroutes of parken in de omgeving en deelde we kleine geschenkjes uit aan alle voorbijgangers en deelde we Gods hart voor hun leven. We hebben wonderen mogen zien waarin mensen voor zich lieten bidden, bevrijd werden van mentale en lichamelijke ziektes en hebben zelfs iemand haar leven aan Jezus zien geven. Wat een prachtige dag voor het Koninkrijk van God. Een werkelijke levensstijl van koninklijk leven.

Stap samen met ons mee uit in geloof en liefde om mensen te vertellen over Gods liefdevolle Vaderhart en schrijf je vandaag nog in voor het nieuwe schooljaar in 2022.